Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby postawić garaż blaszany w 2023 roku

Garaż blaszany to prosty i tani sposób na zapewnienie sobie miejsca do przechowywania samochodu lub innych przedmiotów. Jednak zanim zdecydujesz się na jego postawienie, musisz sprawdzić, czy nie potrzebujesz do tego pozwolenia. W tym artykule dowiesz się, jak złożyć wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku i jakie warunki musisz spełnić, aby go uzyskać.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na postawienie garażu blaszanego?

Nie zawsze potrzebujesz pozwolenia na postawienie garażu blaszanego. W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie budowy do odpowiedniego urzędu. Zgłoszenie budowy jest prostszym i szybszym sposobem na uzyskanie zgody na realizację inwestycji. Nie wymaga ono tak wielu formalności i dokumentów, jak wniosek o pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie budowy wystarczy, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • garaż blaszany ma powierzchnię zabudowy nie większą niż 35 m2,
 • garaż blaszany ma wysokość nie większą niż 5 m,
 • garaż blaszany jest usytuowany w odległości co najmniej 4 m od granicy działki i co najmniej 8 m od budynku mieszkalnego,
 • garaż blaszany nie jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • garaż blaszany nie jest związany z realizacją innego obiektu budowlanego.

Jeśli nie spełniasz tych warunków, musisz złożyć wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku.

Jak złożyć wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku?

Wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku należy złożyć do starostwa powiatowego lub urzędu miasta, lub gminy, w zależności od tego, gdzie znajduje się działka. Wniosek musi być poprzedzony uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnieniem projektu budowlanego z właściwymi organami.

Do wniosku o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej działki,
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub zaświadczenie o braku konieczności jej wydania,
 • kopia projektu budowlanego wraz z załącznikami i opiniami,
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość inwestora,
 • kopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo własności, lub użytkowania wieczystego działki,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego w 2023 roku należy czekać na decyzję organu administracji architektoniczno-budowlanej. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Jeśli decyzja jest pozytywna, można przystąpić do realizacji inwestycji. Jeśli decyzja jest negatywna, można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.