"Za śmieci, jak za wodę" - rok później

Rozmowa z Szymonem Zejerem, zastępcą burmistrza Mławy  

 *Mija rok od wprowadzenia nowej metody obliczania opłat za śmieci, od zużytej wody w gospodarstwie domowym. Sprawdziła się z punktu widzenia władz miasta?

- Żadna z metod wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie jest idealnym narzędziem w praktyce dla samorządu. Jednak wprowadzenie zasady obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody pozwoliło na uszczelnienie systemu w większym stopniu, niż to było możliwe w okresie stosowania naliczania opłaty od mieszkańca oraz na zapewnienie większej stabilności systemu. Wzrosły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie, a pracownicy urzędu otrzymali skuteczniejsze narzędzia weryfikacji danych zadeklarowanych do obliczenia opłaty.

Dziecko zabłąkane

W ostatnią niedzielę rano  po ulicach Mławy chodziła samotnie 4-letnia dziewczynka. Był to niecodzienny widok. Zareagowali przechodnie, zawiadamiając policję.  

Ratowo modlitewne i patriotyczne

IX Ratowskie Spotkania Patriotyczne (piknik rodzinny), które odbyły się w ostatnią niedzielę, zakończyły Dni Świętego  Antoniego z Padwy, patrona tamtejszego sanktuarium. Mimo upalnej pogody przybyło  dużo ludzi. Po mszy św., którą w intencji Ojczyzny sprawował ks. rektor Bogdan Pawłowski,  Marta i  Paweł Stawińscy z Mławy  wystąpili z koncertem „O  mój rozmarynie”. Zaraz potem Mateusz Żywiec i Maria Dusza ze stajni Tarpan w Korbońcu (gm. Wiśniewo) dali pokaz sztuki kawaleryskiej; widzieliśmy m.in. woltyżerkę na koniach.

Lipowiec K. "Koma" odbierze śmieci

W gminie Lipowiec K. od lipca br. pojawi się nowy odbiorca odpadów. W wyniku przetargu okazało się , że zajmie się tym firma „Koma” z Działdowa, która podpisze z gminą umowę na 12 miesięcy.

Bądarzewska i Chopin na estradzie

Pianista Michał Tyczyński, absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zagra w Mławie utwory Tekli Bądarzewskiej i Fryderyka Chopina. Koncert odbędzie się w niedzielę, 20 czerwca (godz. 17),  na estradzie w parku miejskim.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl