Jakie zmiany w prawie budowlanym 2021?

Troska o środowisko wymusza ciągłe zmiany w prawie budowlanym mające na celu energooszczędność oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W 2021 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej wdrażają kolejny etap zaostrzania wymagań nowobudowanych budynków w zakresie izolacji termicznej oraz wyboru odpowiedniego systemu grzewczego. Poniższy artykuł  przedstawia najważniejsze zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 2021 roku.

Zapotrzebowanie na energię

W dzisiejszych czasach chyba nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania bez energii elektrycznej. Jest ona wykorzystywana do zasilania sprzętów elektrycznych, oświetlenia, niejednokrotnie podgrzewania wody, ogrzewania oraz wentylacji domu. Już 10 lat temu Unia Europejska uchwaliła dyrektywę zobowiązującą kraje członkowskie do poprawy charakterystyki energetycznej domów. Podstawą tych działań jest zatrzymanie jak największej ilości ciepła w domu oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Dlatego od 1 stycznia 2021 roku uzyskanie pozwolenia na budowę domu wiąże się z koniecznością spełnienia nowych wymagań w zakresie obniżenia energochłonności. Wymaga to zachowania odpowiedniej wartości wskaźnika energii pierwotnej (Ep) na którą składa się zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz wentylacji, na potrzeby chłodzenia oraz oświetlenia. Od stycznia 2021 roku wartość wskaźnika Ep dla domów nie może przekroczyć 70 kWh/(m2/rok).

Ograniczenie strat ciepła

Od stycznia 2021 roku kolejnym współczynnikiem który został zmieniony jest współczynnik przenikania ciepła U dla przegród budynku (ściany, stropu, podłogi). Ma on istotny wpływ na koszty ogrzewania oraz bilans energetyczny domu. Od stycznia 2021 roku wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekraczać poniższych wartości:

  • Ściany zewnętrzne przy Ti (temperaturze ogrzewanego pomieszczenia) ≥ 16°C – 0,20
  • Ściany wewnętrzne – 1,00
  • Dachy przy Ti ≥ 16°C – 0,15
  • Stropy przy Ti ≥ 16°C – 0,25
  • Podłogi na gruncie przy Ti ≥ 16°C – 0,30

Technologie mające na celu pozyskanie odnawialnej energii są nieodłącznym elementem nowoczesnego budownictwa. Aby w jak największym stopniu chronić środowisko warto skorzystać z ekologicznych rozwiązań nie tylko w zakresie energetyki. Również wody powierzchniowe i podziemne wymagają ochrony. Z pomocą przychodzą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Przydomowe oczyszczalnie są urządzeniami montowanymi w przypadku braku kanalizacji sanitarnej. Dawnej w takich sytuacjach montowano szamba, najczęściej nieszczelne, co wpływa na pogorszanie się jakości wód. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków pozwalają w ekonomiczny i ekologiczny sposób rozwiązać gospodarkę ściekową. Z oczyszczalni biologicznej wypływa woda drugiej klasy czystości. Ze względu na niskie koszty eksploatacji inwestycja we własną oczyszczalnię zwraca się już po 3-4 latach. Jednym z liderów w branży przydomowych oczyszczalni ścieków jest urządzenie NV. Oczyszczalnia NV jest certyfikowanym produktem, spełniającym obowiązujące normy na terenie kraju i Europy. Ponadto ze względu na wysoką jakość użytych materiałów oczyszczalnia NV objęta jest dwudziestoletnią gwarancją.