Gazeta Mławska

Środa, 23 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-gazeta-mławska. W e-prenumeracie taniej!

Gazeta Mławska

Sekretariat
Monika Różańska
ul. Długa 9 a
06-500 Mława
Sekretariat: tel/fax: (23) 654 38 32
e-mail: ogloszenia@gazeta-mlawska.pl

Telefony

Redaktor naczelny wydawnictwa:
Ryszard Marut
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: tc@ciechanow.com.pl
Redaktor prowadzący:
Krzysztof Jakubowski
tel.: (23) 654 38 32, 
e-mail: redakcja@gazeta-mlawska.pl
Dziennikarze
tel.: (23) 654 38 32
Dział graficzno-techniczny:
Artur Szczerba - redaktor graficzny wydawnictwa 
dzal.graficzny@tc.ciechanow.com

Reklama: Krzysztof Tatarka
tel.: (23) 654 38 32
e-mail: krzysztof.tatarka@gazeta-mlawska.pl

Wydawca:
Społdzielnia Pracy "CIECH-PRESS"
ul.Piotra Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
Prezes: tel/fax. (23) 672-34-02

Redakcja

Redaktor naczelny wydawnictwa:

Ryszard Marut

tel/fax: (23) 672 34 02
ryszard.marut@tcd.ciechanow.com
Redaktor prowadzący:
Krzysztof Jakubowski
tel/fax: (23) 654 38 32
redakcja@gazeta-mlawska.pl
Zespół

Ula Adamczyk
Wojciech Paszko
   
Reklama :
Krzysztof Tatarka 
tel.: (23) 654 38 32
e-mail:  krzysztof.tatarka@gazeta-mlawska.pl
Ogłoszenia:
Monika Różańska
tel/fax: (23) 654 38 32
e-mail: ogloszenia@gazeta-mlawska.pl
Opracowanie graficzno-techniczne:
Artur Szczerba