Gazeta Mławska

Sobota, 16 grudnia 2017

Elektroniczne wersje bieżących i niektórych archiwalnych wydań "Tygodnika" dostępne są na portalu eprasa.pl

Wielkanocne stoły w Strzegowie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

1/7

Dwanaście kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych uczestniczyło w konkursie „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie.

  Fot. w. Szymborski