Gazeta Mławska

Czwartek, 22 lutego 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-gazeta-mławska. W e-prenumeracie taniej!
 • Zapomniana strażnica Mazowsza

  09.01.2018 08:27:06

  Dzierzgowo - miejscowość leżąca w dawnej ziemi ciechanowskiej, obecnie w granicach powiatu mławskiego, to jeden spośród nielicznych, dzisiaj już nieco zapomnianych, średniowiecznych grodów, które w przeszłości pełniły ważną rolę jako nadgraniczne strażnice północnomazowieckich rubieży. Liczne w okolicach Dzierzgowa kurhany i starożytne cmentarzyska świadczą o dawnej metryce osadniczej tego regionu.

  Czytaj dalej

 • Dzierzgowo. Skarga zasadna


  27.09.2017 15:22:58

  Rada Gminy Dzierzgowo jednogłośnie podjęła uchwałę, w której uznała skargę dziewięciorga rodziców uczniów na dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za zasadną.

  Czytaj dalej

 • SP w Dzierzgowie - dyrektor p.o.

  31.08.2017 13:15:49

  Od 1 września obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie pełni Grażyna Czupryn. Wójt Rafał Kuciński powierzył jej to zadanie na 10 miesięcy. „Stały” dyrektor ma być wyłoniony w drodze konkursu.

  Czytaj dalej

 • Radna z Kamienia


  25.08.2017 14:17:30

  Grażyna Piłkowska złożyła ślubowanie i formalnie zasiadła w ławach Rady Powiatu Mławskiego.

  Czytaj dalej

 • Dzierzgowo. Samopał i naboje

  23.08.2017 10:47:57

  Tak zwany samopał, czyli coś, co przypomina broń palną domowej roboty, oraz 25 sztuk amunicji znaleźli funkcjonariusze wydział kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mławie w prywatnym budynku na terenie gminy Dzierzgowo.

  Czytaj dalej

 • Dzierzgowo. Dożynki gminno-parafialne

  17.08.2017 09:16:31

  Mnóstwo atrakcji przygotowano na gminno-parafialne dożynki w Dzierzgowie. Odbędą się w niedzielę, 27 sierpnia.

  Czytaj dalej

 • Przyszłość oświaty w gminie Dzierzgowo

  25.02.2017 09:10:00

  Wszyscy radni zagłosowali przeciw uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego . Co to praktycznie oznacza?

  Czytaj dalej

 • Stulatek z Szumska

  02.02.2017 12:00:00

  Pan Franciszek Eljasiak, zamieszkały w Szumsku (gm. Dzierzgowo), ukończył 100 lat. Zaśpiewał „Pierwszą Brygadę”, a potem recytował fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i wiersze patriotyczne, kiedy w jego domu przebywały delegacje oficjalne.

  Czytaj dalej