Gazeta Mławska

Poniedziałek, 19 listopada 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-gazeta-mławska. W e-prenumeracie taniej!
 • Dlaczego zginął 15-latek?

  03.10.2018 10:23:58

  W sobotę, 29 września, znaleziono zwłoki 15-letniego chłopca. Znajdowały się w rejonie skrzyżowania dróg, które prowadzą do Żaboklika, Kamienia i Rzęgnowa (gmina Dzierzgowo).

  Czytaj dalej

 • Szkoła wydzierżawiona


  30.06.2018 10:09:31

  Wójt gminy Dzierzgowo na 15 lat wydzierżawił Bydgoskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego – Stowarzyszeniu Oświatowo-Technicznemu (BZDZ) budynek z działką po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie. Jak zostanie zagospodarowany ten obiekt?

  Czytaj dalej

 • Dzierzgowo: Uchwały „alkoholowe”

  22.06.2018 20:21:16

  Rada Gminy Dzierzgowo jednogłośnie uchwaliła maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż trunków: 25 w przypadku napojów o zawartości alkoholu do 4,5 proc. i piwa; 20 – powyżej 4,5 do 18 proc. (z wyjątkiem piwa); 20 – powyżej 18 proc.

  Czytaj dalej

 • Alfred Jakubowski nie żyje


  28.04.2018 10:13:04

  W miniony piątek w kościele i na cmentarzu parafialnym w Dzierzgowie odbył się pogrzeb Alfreda Jakubowskiego, powszechnie znanego i szanowanego mieszkańca tej miejscowości.

  Czytaj dalej

 • Straż sparaliżowana


  29.03.2018 14:40:09

  Na sesji Rady Gminy Dzierzgowo radni i sołtysi gremialnie oburzyli się na zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie. Jednostka, choć dysponuje samochodem i innym sprzętem, od ubiegłego roku jest sparaliżowana. Nie uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, nie wyjeżdża też do innych zdarzeń, czyli nie wykonuje statutowych zadań. Dlaczego?

  Czytaj dalej

 • Zapomniana strażnica Mazowsza

  09.01.2018 08:27:06

  Dzierzgowo - miejscowość leżąca w dawnej ziemi ciechanowskiej, obecnie w granicach powiatu mławskiego, to jeden spośród nielicznych, dzisiaj już nieco zapomnianych, średniowiecznych grodów, które w przeszłości pełniły ważną rolę jako nadgraniczne strażnice północnomazowieckich rubieży. Liczne w okolicach Dzierzgowa kurhany i starożytne cmentarzyska świadczą o dawnej metryce osadniczej tego regionu.

  Czytaj dalej

 • Dzierzgowo. Skarga zasadna


  27.09.2017 15:22:58

  Rada Gminy Dzierzgowo jednogłośnie podjęła uchwałę, w której uznała skargę dziewięciorga rodziców uczniów na dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za zasadną.

  Czytaj dalej

 • SP w Dzierzgowie - dyrektor p.o.

  31.08.2017 13:15:49

  Od 1 września obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dzierzgowie pełni Grażyna Czupryn. Wójt Rafał Kuciński powierzył jej to zadanie na 10 miesięcy. „Stały” dyrektor ma być wyłoniony w drodze konkursu.

  Czytaj dalej