Gazeta Mławska

Sobota, 20 lipca 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-gazeta-mławska. W e-prenumeracie taniej!

Odszedł pasterz dobry

14.05.2019 08:40:31

W wieku 84 lat zmarł w Wyszkowie ksiądz Jerzy Dębowski, były długoletni duszpasterz parafii w Dzierzgowie. Jego „owieczki” z pewnością zapamiętają go jako gorliwego kapłana i dobrego człowieka. Znałem go osobiście, więcej, poniekąd wspólnie rozwiązywaliśmy pewien problem społeczny.
Należał do najstarszej gwardii kapłańskiej, która w dzieciństwie doświadczyła skutków II wojny światowej. Urodził się w Sadłowie, święcenia prezbiteriatu otrzymał w 1960 r. w Płocku. Był wikariuszem i proboszczem w parafiach w Wyszkowie i Rybienku. Najdłużej, bo 28 lat, pracował w Dzierzgowie: najpierw w charakterze wikariusza (1960-1963), a następnie proboszcza (1984-2009). Pełnił też funkcje dziekana i wicedziekana dekanatów przasnyskiego i dzierzgowskiego. W 1979 r. otrzymał godność kanonika, a 20 lat później – honorowego kanonika Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Gdy w 2009 r. odchodził na emeryturę, dzierzgowianie żegnali go nie bez żalu; w każdym razie kościół był wypełniony. Bohater tej uroczystości dostał mnóstwo kwiatów i upominków oraz życzeń „na dalszą drogę”. To świadczyło o tym, jak bardzo ten kapłan wrósł w środowisko. K.J. Więcej w papierowym wydaniu „TGM” z 14 maja.

autor: red.

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz