Gazeta Mławska

Piątek, 19 kwietnia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-gazeta-mławska. W e-prenumeracie taniej!

Mieszkańcy Dębska nie chcą fermy

10.07.2018 07:59:10

Od prawie dwóch lat trwa swoisty ping-pong między mieszkańcami Dębska, Marianowa i innych miejscowości w gminie Szydłowo oraz władzami samorządowymi a inwestorem chcącym wybudować fermę drobiarską składającą się z 8 obiektów i zaplecza niezbędnego do prowadzenia tego typu działalności.
Wójt gminy, obwieszczeniem z 16 maja br. rozpoczął procedurę z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Chowie brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 2054 DJP i produkcji rocznej 3072 552 sztuk, przy sześciu cyklach produkcyjnych”. Uwagi, zastrzeżenia do planowanej inwestycji mieszkańcy mogli składać w Urzędzie Gminy od 22 maja do 25 czerwca br. Na kilka dni prze upływem terminu tych konsultacji wpłynęły pisma protestacyjne od sołtysów wsi Marianowo i Pawłowo. Natomiast ostatniego dnia w urzędzie złożono petycję mieszkańców Dębska, skierowaną do wójta, a podpisaną przez ponad 160 osób. W.D. Więcej w papierowym wydaniu „:TGM” z 10 lipca.

autor: red.

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz