Gazeta Mławska

Wtorek, 19 marca 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-gazeta-mławska. W e-prenumeracie taniej!

Nietrzeźwe uczennice przyszły na lekcje

10.03.2018 10:28:03

Dyrektor szkoły: - Takich spraw nie zamiatam pod dywan Dwie uczennice klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 3, 7 marca przyszły na lekcje w stanie wskazującym na to, że akurat spożywały alkohol. Potwierdził to wezwany naprędce patrol policji.
Wcześniej dyrektor ZPO Mariusz Lempek wezwał rodziców obu dziewczyn. W obecności pedagoga przeprowadził z nimi rozmowę. – Takich spraw nie zamierzam zamiatać pod dywan - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem naszej gazety. Więcej, dyrektor Lempek zarządził przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego w klasie siódmej profilaktycznych lekcji o tematyce przeciwalkoholowej. Ewentualny problem ma tu zdiagnozować zespół ds. bezpieczeństwa w szkole. On też ma prowadzić monitoring. Dyrektor, zgodnie ze statutem szkoły, obu uczennicom wręczył naganę na piśmie. Swoją drogą Komenda Powiatowa Policji wystąpiła do sądu o „wgląd w sytuację rodzinną” obu uczennic. (kj)

autor: Red.

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz